Hakkımızda

2016 senesinde kurulan Meysolar ve YMK Enerji Limited Şirketleri Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin yenilebilir enerji konusundaki direktiflerini göz önde tutan ve yaşadığımız dünyanın değişken etkenlerine karşı sorumluluk duyan iki kız kardeş tarafından kurulmuştur. Buna uygun olarak, Meysolar ve YMK Enerji, Türkiye enerji sektöründe emniyetli ve uygun maliyetli yeşil enerji yatırımına başlamış ve 2017 senesi itibari ile Enerji Hattına enerji tedarikinde bulunmaktadır. 

 

Meysolar ve YMK Enerji dinamik ve çalışkan kadrosu sayesinde önemli yeşil enerji yatırımları gerçekleştirmiş, uluslararası ve ulusal mevzuat ve uygulama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmuş, ve Türkiye’de bulunan enerji sektörüne katkıda bulunmaya devam etmektedir. 

 

Meysolar ve YMK Enerji sürdürülebilir enerji yönetimini kurumsal bir sorumluluğu olarak görmektedir. Bizim için sürdürülebilirlik, uzun vadeli bir yaklaşım, verimlilik, müşteri odaklılığı, kaynak koruma ve çevre dostu olmayı kapsamaktadır.